טכני למען הקהילה מוטוקרוס אופנועים אנדורו אופנועים אנדורו טרקטורונים באחה ישראל
תקנון מירוץ טרקטורונים


   , מערכת naZZima   
  שלח כתבה זו בדוא"ל

1. מתן עזרה למתחרה פצוע
חובה על מתחרה הרואה מתחרה אחר פצוע או לכוד, לעצור ולתת את מלוא הסיוע. עדותו של מתחרה פצועלכוד על חריגת מתחרה מהכלל הנ"ל לא צריכה בסימוכין מאידך- במידה וליד הפצועלכוד כבר נמצא מתחרה אחר לא חלה חובת העצירה אלא אם כן אותו מתחרה קודם שעצר לסייע סימן כך מפורשות. התעלמות עלולה לגרום פסילה מהתחרות ועד פסילה עונתית.

2. סיוע טכני וטיפול
רק לרוכב מתחרה מותר לטפל בטרקטורון מרגע שהמרוץ החל ועד לסיומו. אסור לתדלק מחוץ לרחבת הטיפולים ובזמן התדלוק חייב להיות מטף כיבוי אש בהישג יד. אסורה העברת חלקים בין טרקטורונים מתחרים מחוץ לרחבת הטיפולים. אי עמידה בתנאים אלו תגרום לפסילת המתחרה.
תדלוק יתבצע אך ורק ע"י עזרים ידניים המשתמשים בכוח הכבידה בלבד (ללא משאבות חשמליות וכדומה).
למלווים מותר לסייע לרוכב בתדלוק הטרקטורון במהלך המרוץ.
אסור לתדלק מחוץ לרחבת הטיפולים ובזמן התדלוק חייב להיות מטף כיבוי אש בהישג יד.

3. כניסה למרשל
10 מטר ממרשל יש סימון כניסה (ע"י סרט או ע"י שלט) ומשם אסור לעקוף מתחרים.
עקיפה באזור זה תגרום לקנס של 1 דק' עד 10 דקות לפי החלטת שופט.

4. כניסה ויציאה מהפיטס
בזמן הכניסה לפיט ובכל משך השהייה באזור הפיט יש לנהוג במהירות איטית ביותר בהילוך ראשון בלבד ובזהירות רבה- אם יש ספק אז אין ספק! בזמן היציאה מהפיטס יש לנהוג במשנה זהירות ולתת זכות קדימה לכל טרקטורון הנוסע במסלול הרגיל. רוכב אשר לא ינהג בזהירות ייענש בעד 10 דקות זמן לפי החלטת שופט ויכול גם להיפסל. רוכב אשר גרם לתאונה עם טרקטורון אחר או פגע באדם יפסל מהמרוץ מיידית.

5. סטייה מהנתיב
במקום לא מסומן בסרטי סימון מותר לסטות עד 7 מטר מכל צד של תוואי המסלול. חל איסור מוחלט לנוע על שבילים למעט כאשר הוא מוגדרים כתוואי המרוץ. במקום התחום בסרטי סימון אסור לסטות למחוץ לסרטים. במידה והמסלול עובר בתוואי ברור ואין סימון חובה לרכב בתוואי. (לדוגמה רכיבה בערוץ נחל ולא על הגדה). מעבר על אחד מחוקים אילו יגרור ענישה בזמן ועד לפסילה במרוץ. קריעה מכוונת של סרט דקה קנס. קיצור מסלול וחיתוך סרט – פסילה!

6. נסיעה כנגד הכיוון
נסיעה כנגד הכיוון אסורה בהחלט – מעבר על סעיף זה יגרום לפסילה.
במקרה ומתחרה אשר לא הצליח לעלות עליה וחייב לחזור לתחתית העלייה ולהתחיל שוב עליו לעשות זאת במשנה זהירות והדבר לא יגרור ענישה. במידה וגרם לתאונה, הרוכב עלול להיפסל במרוץ.

7. נסיעה לא זהירה בתחום האירוע
נסיעה לא זהירה באזור המרוץ של מתחרה או מי מהמלווים שלו לפני אחרי או תוך כדי המרוץ תגרור לפסילת המתחרה ו/או לפי חומרת ההתנהגות לפסילה עונתית.

8. רכיבה עם ציוד מיגון
רוכב חייב להשתמש בציוד מיגון מלא הכולל : מגפי רכיבה, מכנס וחולצת רכיבה, מגני בירכיים, מגן גוף, קסדה, משקף. (ניתן לחלופין להחליף חלק מהפריטים במעיל אנדורו עם מגנים מתאימים). מתחרה ללא אחד מהפריטים הנ"ל לא יוזנק למרוץ ובמידה וימצא מתחרה כך יורד מידית. בכל זמן של נהיגה על הטרקטורון, בין אם בזמן המרוץ, לפניו או אחריו יש לחבוש קסדה. אי עמידה בתנאי זה תוביל לפסילה מהמרוץ (לפי החלטת שופט)

9. קבלת הדין
מתחרה ומלוויו חייבים להתנהג בהתנהגות ספורטיבית ולקבל כל החלטה של שופט ו/או מרשל.
הפרת כלל זה כזו תגרום לפסילת המרוץ ו/או הרחקה עונתית (לפי שיקול דעת שופט).

10. ערעורים ותלונות
מתחרה יכול להגיש ערעור על תוצאה במרוץ או על כל החלטה של שופט המירוץ. כמוכן רשאי מתחרה להגיש תלונה כנגד מתחרה אחר. לשם הגשת ערעור יש להפקיד 100 ₪ בידי המזכירות. במידה והערעור יתגלה כמוצדק יוחזר למתחרה כספו. על הערעור תחליט ועדה המורכבת משלושה שופטים. ערעור על תוצאות מרוץ ו/או כנגד מתחרה אחר יש להגיש עד מקסימום חצי שעה מרגע סיום המרוץ. מתחרה לא יכול להגיש תלונה כנגד מתחרה אחר מבלי שיהיה לו סימוכין של מרשל או לפחות 2 מתחרים נוספים שראו את העבירה. ערעור על החלטת שופט ו/או על תוצאות שפורסמו לאחר המרוץ ניתן להגיש עד ליום למחרת לאחר פרסום התוצאות ושוב ע"י הפקדת 100 ₪ בידי המזכירות. ועדת שיפוט יכולה להמיר עונש כל שהוא בעונש כספי למעט פסילת מרוץ או מתן עונש של זמן למרוץ.

11. איבוד כרטיס ניקוב
במידה ולמתחרה אבד כרטיס הניקוב, יבקש המתחרה מהמרשל הקרוב כרטיס כזה ובמידה ואין ימשיך הלאה. יש לעדכן כל מרשל שירשום שהמתחרה איבד את כרטיסו. במידה והמתחרה לא יידע את המרשלים הדבר יכול לגרום לחוסר במידע על הקפות המתחרה ולפסילה/ הורדת מיקום.

12. מתן דרך לעקיפה
במידה ומתחרה מהיר מזנב במתחרה איטי יותר, חייב המתחרה האיטי (לאחר כברת דרך) לפנות למתחרה המהיר את הדרך. פינוי הדרך יעשה במקום שלא מסכן את המתחרים!!! אי פינוי דרך מסכן הן את המתחרה המהיר והן את המתחרה האיטי ולכן לפי שיקול דעת של השופט התחרות ניתן להעניש את המתחרה האיטי בעד 5 דקות קנס על אי פינוי הדרך. במקרים קיצוניים אי מתן מעבר יכולה לגרום לפסילה.

13. עקיפה
עקיפה תתבצע בזהירות רבה ותוך כדי וידוא בטיחות הרוכב . תאונה שתיגרם כתוצאה מעקיפה לא זהירה יכולה לגרום (לפי החלטת שופט) לפסילת המתחרה העוקף או לקנס בזמן. במקומות מסוימים אסור לעקוף ואי ציות עלול לגרום לענישה של 5 דקות לפחות.

14. זינוק למירוץ
ניתן לבצע מספר סוגים שונים של הזנקות למירוץ

 • ישיבה על הטרקטורון, עם מנוע פועל - זינוק עפ"י הורדת דגל לפי החלטת השופט.(כמו בזינוק מוטוקרוס)

 • ישיבה על הטרקטורון, שתי ידיים על הקסדה , מנוע פועל.

 • ישיבה על הטרקטורון,שתי ידיים על הקסדה , מנוע כבוי.

 • שופט המרוץ יכול לקבוע איזו הזנקה הוא בוחר לבצע לפי התנאים בשטח ולפי שיקולי בטיחות.


 • במידה ומתחרה נצפה שהוא מפר את אחד מהכללים בעת הזינוק יקבל הרוכב עונש של עד 10 דקות. זינוק מוקדם עלול לגרור החל מדקה קנס זמן, זינוק מעמדה אחורית ועד פסילה.

  15. זינוק לספשייל טסט
  בתחרויות מסוג ספישל טסט מוזנק המתחרה למסלול קצר ע"י המחשב (רמזור הזנקה). הזינוק באחריות המתחרה. מרגע קבלת האור הירוק המתחרה חייב לזנק (השעון מתחיל לספור)
  מתחרה שזינק לפני הזמן יקבל עונש של עד 5 דקות.
  מתחרה שהגיע למרחק של 5 מטר משער הזינוק חייב לזנק כאשר מגיע תורו ולא להתעכב או לעכב.
  אסור למתחרה למנוע מרוכבים אחרים לזנק לפי תורם. עיכוב מכוון יכול לגרום לענישה של עד 2 דקות כל פעם.
  המרשל האחראי על נקודת הזינוק יכול לקדם ולהזניק רוכבים אחרים לפי ראות עיניו (עקב רוכבים מעכבים או בעיתיים)

  16. ציות למרשל
  חובה על המתחרה לציית להוראות מרשל ו/או כל נציג מטעם הנהלת האירוע. במקרה של חוסר ודאות חובת בירור הנושא מוטלת על המתחרה. (במידת הצורך יעצור המתחרה ויברר את הנושא בוודאות). במידה והמתחרה פספס מרשל ניקוב חובה עליו לחזור לכיוון המרשל ולא ברכיבה כנגד המסלול- לא ניתן להשלים ניקוב בהקפה הבאה. אי ציות לסעיף זה יכול לגרור לקנס של עד 10 דקות או במקרה קיצוני תיתכן פסילה.

  17. סימוני מסלול
  סרטי סימון – סרטי סימון אשר חובה לרכב בניהם.

 • חצים – החצים מסמנים את הכיוון שאליו יש לרכב, יש להתייחס לחצים כסימון
  על כל חץ רשום בקטן מספר, הדבר מאפשר התייחסות למקום, לדוגמה במקרה ומתחרה נפצע ניתן לומר למארגנים ליד איזה מספר חץ הוא נמצא.


 • תמרורים
  תמרור עגול עם סימן קריאה במרכזו – פירושו שימו לב, סכנה, מקום שיש להאט בו.


 • דגלים
  דגל כחול - תן לרוכב מהיר ממך לעקוף
  דגל צהוב - זהירות סכנה, האט.
  דגל אדום - סכנה, עצור עצירה מוחלטת. • 18. אחריות מתחרה
  המתחרה אחראי בכל זמן על התנהגות צוותו והמלווים שלו. אי ציות לאחד מחוקים ומכללי תקנון זה או אי ציות להוראות מרשל ו/או נציג האירוע של אחד מהמלווים יגרור עונש ישיר על הרוכב המתחרה החל מקנסות זמניים, הורדת מיקום ו/או פסילה מהמירוץ.

  19. התנהלות בפיט
  הכניסה לפיט תתאפשר ל3 מלווים לצוות מרוצים. כניסה של חברים בני משפחה לאזור הפיטס אסורה.
  מלווה שנמצא בפיט ללא צמיד ידרוש לצאת מהמתחם. במידה ויותר ממלווה אחד סייעו או היו בפיט הרוכב יקבל עונש של עד 5 דקות. מלווה שמסרב להתפנות יגרום לפסילת המתחרה. (ראה סעיף קודם)
  לכל מתחרה/צוות חייב להיות מטף כיבוי אש.

  20. עמדת מחשב
  עמדת המחשב היא מחוץ לתחום למלווים, מתחרים, קהל ומנהלי קבוצות. הפרעה לצוות המחשב ו/או שופט המירוץ תגרור לפסילה של המתחרה.

  21. חובת הזהירות הכללית
  חלה על המתחרה וצוותו בכל משך האירוע מרגע הגעת המתחרה והקבוצה לאזור המירוץ ועד לעזיבתו.
  (לפני המרוץ, בזמן המרוץ, ואחרי המרוץ)
  לפי החלטת שופט ניתן לפסול או להרחיק רוכב מהאירועים לעונה ואף לצמיתות (לפי החלטת ועדת מרוצים של ההתאחדות) עקב התנהגות לא זהירה.
  בכל זמן השהייה בשטח האירוע (מסלול, פיט, חניית רכבים) חובה לרכב על עם קסדה (מתחרים ורוכבים). רכיבה ללא קסדה לפני המרוץ ו/או אחריו תוביל לפסילה מיידית של המתחרה.
  אם יש ספק אז אין ספק!
  כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 10:22-24.