טכני למען הקהילה מוטוקרוס אופנועים אנדורו אופנועים אנדורו טרקטורונים באחה ישראל
באחה אשלים


   01-08-2012, מערכת naZZima   
  שלח כתבה זו בדוא"ל

כללים משלימים לבאחה אשלים 10.08.2012

האירוע ינוהל בהתאם לתקנות וחוק הנהיגה הספורטיבית, כללי האירוע / כללי הנהיגה הספורטיבית המיוחדים לאירוע מסוג זה (באחה) והכללים המשלימים של האירוע הנ"ל.

תוכנית האירוע
יום שישי 03.08.2012 – עריכת דרכון טכני לכלים התחרותיים מסוג - רכב.
יום רביעי 08.08.2012 – סיום הרשמה, פרטים במייל. חריג לאירוע, ההרשמה תיסגר עד שבוע מראש.
יום שישי 10.08.2012: חורשת "סקוט" / אשלים.
(כביש 211, ק"מ 133)
06:00-08:00 – בדיקות מנהלתיות וטכניות.
06:30-07:15 – יציאה להקפת היכרות במסלול.
07:40 – תדריך בטיחות.
08:00 – זינוק אופנועים + טרקטורונים +RZR .
10:15 – זינוק רכבים.
13:00 – טקס סיום.

1. תיאור
1.1 חורשת אשלים 10.08.2012.
1.2 אליפות ישראל בבאחה – אירוע מס' 2.
1.3 מיקום מנהלת האירוע במהלך האירוע – PITS / חורשת אשלים.
1.4 מיקום הזינוק והסיום של הראלי – PITS / חורשת אשלים.
1.5 מיקום לוח ההודעות הרשמי של האירוע – PITS / חורשת אשלים.

2. הגוף המארגן
1.1 ארגון: באחה ישראל.
דוא"ל: bajaisrael@gmail.com.
1.2 מנהל האירוע: נעם הימן, נייד: 052-8676200.
1.3 ועדת שיפוט: באחריות התאחדות רכבי השטח.
1.4 מנהל מרוץ: נעם הימן.
1.5 מנהל מסלול: יפתח גלעדי.
1.6 מרשל מסלול 1: יואב אבגר.
1.7 מרשל מסלול 2: חיליק פרץ.
1.8 רישום והזנקות: דרור קוטלי.
1.9 זמנים: אילן זיידנר.
1.10 בוחן כלי תחרותי: אלי שחר.
1.11 אמצעי זיהוי בעלי תפקידים: וסט זוהר כתום.

2. הרשמה
2.1 סיום הרשמה 08.08.2012.
2.2 אופן ההרשמה: מילוי פרטים מלאים בטופס ההרשמה והעברתו במייל אל – bajaisrael@gmail.com.
2.3 חובת חברות שנתית בעמותת הראלי רייד. (250 ₪, מי שלא חבר ישלם באירוע)
2.4 חובת ביטוח תאונות אישיות במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית וביטוח צד ג'. (אפשר לשלם באירוע)
2.5 קטגוריות:
1.1.1 TROPHY TRUCK
1.1.2 T1 4X4
1.1.3 T1 2X4
1.1.4 T2
1.1.5 רכבי שטח קלים
1.1.6 רכבי שטח קלים – סניורים
1.1.7 אופנועים: מקצועי, סניורים, כללי, עד 250
1.1.8 טרקטורונים
2.6 עלויות הרשמה:
1.1.1 רכבים – 1,160 ₪ כולל מע"מ.
1.1.2 כידונאים + רכבי שטח קלים – 400 ₪ כולל מע"מ.
2.7 אופן התשלום: צ'ק או מזומן באירוע.

3. ביטוח
3.1 האירוע תחת הכיסוי הביטוחי צד ג' של התאחדות רכבי השטח בישראל ולפי תקנת הביטוח בחוק הנהיגה הספורטיבית.
3.2 כל משתתף ידאג לכיסוי פוליסת ביטוח תאונות אישיות במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית, דרך עמותת הראלי רייד וביטוח צד ג'.
3.3 במקרה של תאונה, ימלא המשתתף דו"ח מפורט ויגיש למארגן.
3.4 המארגן אינו אחראי לביטוח האישי (גוף וציוד) של המשתתפים ו/או צוותי הסיוע והליווי שלהם.
3.5 המארגן אחראי על הפינוי במקרה של תאונה.
3.6 תוקף פוליסת הביטוח: יום האירוע 10.08.2012, 06:00-16:00.
3.7 חברת הביטוח: כלל חברה לביטוח בע"מ, באמצעות בר זיו רביד סוכנות לביטוח בע"מ.

4. פרסום
4.1 המשתתפים רשאים להציג על רכבם כל סוג של פרסום, בהתאם ל"כללי האירוע" של הבאחה (כללי
הנהיגה הספורטיבית) – סעיף 14.
4.2 רכבים: 2 מדבקות מספר לרכב, אחת מכול צד.
4.3 כידונאים: מדבקת מספר בחזית האופנוע/טרקטורון, במסכה הקדמית.
4.4 רכבי שטח קלים: מדבקת מספר על מכסה המנוע.

5. בדיקות מנהלתיות
5.1 הבדיקות (הרשמה, חתימת מסמכים, חלוקת מדבקות, ספרי דרך...) יערכו באוהלי הארגון בשטחי ה PITS.
5.2 לוח זמנים: 06:00-08:00.
5.3 סוגי המסמכים אשר יש להציג.
אנשי הצוות: (גם לנהג וגם לנהג משנה/נווט)
- רישיון לנהיגה ספורטיבית מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית;
- טופס הרשמה;
- חתימה אישית לבקרת נוכחות;
כלי הרכב התחרותי:
- דרכון טכני של ההתאחדות;
- רישיון כלי תחרותי מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית;

6. בדיקות טכניות
6.1 הבדיקות הטכניות יערכו באוהל הבדיקות הטכניות בשטחי ה PITS.
6.2 הבדיקות יערכו לאחר הבדיקות המנהלתיות, כאשר כלי הרכב התחרותיים מצוידים במדבקות המספר, המשתתפים על ציוד הבטיחות האישי שלהם והכלי התחרותי על ציוד הבטיחות שלו.
6.3 לוח זמנים: 06:00-08:00.
6.4 אין חניון סגור (פארק פרמה).

7. הזינוק לתחילת האירוע
7.1 פרסום רשימת ההזנקות בלוח המודעות באוהל הארגון באירוע.

8. מהלך הראלי
8.1 סיור מקדים: 06:30-07:15 – כניסה לסיבוב היכרות במסלול.
8.2 07:40 – תדריך בטיחות.
8.3 סדר הזינוק
8.3.1 08:00 – זינוק כידונאים ורכבי שטח קלים.
8.3.2 מרווחי הזמן בזינוק – 30 שניות. בין קטגוריות – 1 דקה.
8.3.3 כל דקת איחור לזינוק, תעניש את הצוות בדקה נוספת לזמן המרוץ שלו.
8.3.4 סדר הזינוק יקבע לפי מיקום הצוות באירוע האחרון.
9.4 חלוקה ואיסוף של כרטיסי הזמנים
באירוע באחה הקפות – אין כרטיס זמנים.
9.5 תחנות זמן
9.5.1 נקודת הזינוק תפעל כתחנת זמן + זינוק.
9.5.2 בתום כל הקפה יש לעבור בתחנת הזמן/זינוק.
9.5.3 זמן גג: לכידונאים – 10:15, לרכבים: 12:30.
9.6 תחנות ביקורת PC
באירוע באחה הקפות – אין תחנת ביקורת.
9.7 ארגון מחדש
אין ארגון מחדש.
9.8 קטעים נבחרים
קטע נבחר SS1 באורך 20 ק"מ, כפול 5 פעמים ברצף.
9.9 הזמן הרשמי
הזמן הרשמי – שעון ישראל.

10 חניוני סיוע, תדלוק
10.1 עבודה על כלי הרכב התחרותיים תתאפשר רק ב PITS.
10.2 התדלוק יעשה בנקודת התדלוק בלבד.


11 מחאות
11.1 הגשת ערעור תעשה בכתב, על ידי משתתף או ראש קבוצה רשום.
11.2 סך דמי ערעור ו/או מחאה – 250 ₪.

12 עונשים
ראה סיכום טבלת עונשים: "כללי אירוע - באחה / ראלי קרוס קאונטרי", סעיף 38.

13 תוצאות
התוצאות הבלתי רשמיות יפורסמו לאחר סיום כל מקצה ולפני הגשת הערעורים, 15-30 דקות לפני טקס הסיום.

14 גביעים ופרסים
גביעים ל3 המוקמות הראשונים בכל קטגוריה ול-3 אלופי האירוע ב overall.

פרטי הרשמה וביטוחים לבאחה

ביטוח

ביטוח תאונות אישיות :
כל משתתף (נהג, נווט, כידונאי) - 250 ₪ לשנה בגין השתתפות בהוצאות ביטוח תאונות אישיות.

ביטוח צד ג':
כלי תחרותי ישלם 500 ₪ לשנה בגין השתתפות בהוצאות ביטוח צד ג'.
כידונאי ישלם 150 ₪ לשנה בגין השתתפות בהוצאות ביטוח צד ג' . 

ניתן לשלם עד ארבעה תשלומים – צקים לפקודת "עמותת הראלי רייד".
חובה להציג את אישור התשלום למארגן לפני הרישום לתחרות עצמה.
הפוליסה תקפה לפי פרטי ההרשמה המלאים לאירוע ובמהלך האירוע עצמו.


"עמותת הראלי רייד"

דמי חברות שנתית בעמותה - 250 ₪ לשנה, לחבר.


רישוי

רשיון נהיגה ספורטיבית, בהתאם לסוג הכלי התחרותי.
רשיון כלי תחרותי (מספר אפור).
דרכון טכני – לכלי תחרותי (רכב – לא אופנוע, טרקטורון או RZR).תגובות לכתבה
הוסף תגובה

*שם:

אימייל:

*רשום את הספרה שלוש:

*תוכן התגובה:


כל הזמנים הם GMT +3. השעה כרגע היא 18:16-24.