מרוץ מרוץ פלמחים 27.09.2008

 

 1 מתחילים

 

מס.

שם

רכב

חסות

הק.

זמן

שיפוט

1

רז אשרי

KTM

דלב מוטורס צחי טרקטורונים

5

00:46:28

 

2

לירון חמו

POLARIS

ח שניר פרויקטים

5

00:46:51

 

3

רמי קסנטיני

DS450

TEAM FRD פרח בלונים

5

00:47:02

 

4

הדר וינברגר

KTM

אנרמית בעמ דלב מוטורס

5

00:47:05

 

5

דקל בוארון

DS450

טריפ טרקטורונ ים

5

00:48:36

 

6

ניסים בוסקילה

DS450

סוכנות אוחנה ממתקי ניצן

5

00:50:36

 

7

אביב נגרין

DS450

טריפ ניסים נגרין

5

00:51:14

 

8

אדיר יצהרי

 

 

5

00:53:33

 

9

ניל פלד

DS450

אוחנה

5

00:54:38

 

10

בני לקן

 

 

4

00:46:57

 

11

אופיר אלבז

DS450

א רוברט בעמ

4

00:54:02

 

 

 

 2 סניורים

 

מס.

שם

רכב

חסות

הק.

זמן

שיפוט

1

אלי אוחיון

DS450

עופר אבניר אקסטרים דורו

5

00:48:38

 

2

איס חיים

TRX450

א ח טלקום בעמ צמיגי דורו

5

00:49:51

 

3

יורם דרי

DS450

דרי יצחק ובניו אבניר אקסטרים

5

00:52:31

 

4

ליאור בלאט

POLARIS

אקסטרים פאור רייסינג

5

00:54:08

 

5

שטינר אייל

YOUSANG

הפינה הירוקה אוחנה

5

00:54:15

 

6

דודי צמח

DVX

אוחנה משפרחתון רביד

4

00:49:45

 

 

 

 3 מקצועית א

 

מס.

שם

רכב

חסות

הק.

זמן

שיפוט

1

מתן ניר

KTM

דלב מוטוספורט אביזריון רד בול

10

01:21:04

 

2

אליקו אוחנה

DS450

עופר אבניר אוחנה

9

01:15:26

 

3

טל בורוכוב

DS450

קסטל בורוכוב טריפ עופר אבניר ITP

9

01:19:08

 

4

טל חביב

OUTLOW 525

רז גל נזימה מתן ניר

9

01:23:05

 

 

 

 4 מקצועית ב

 

מס.

שם

רכב

חסות

הק.

זמן

שיפוט

1

דני עידן

POLARIS

צמיגי דורו

7

01:01:57

 

2

טורי זכריה

HONDA TRX

צמיגי בית עובד סרוסי פנצר

7

01:02:00

 

3

איס דניאל

TRX450

א ח טלקום בעמ צמיגי דורו

7

01:03:59

 

4

חיים אוחנה

SUZUKI

סוכנות אוחנה

7

01:05:31

 

5

עמית בתייה

YOUSANG

מבט קדימה

7

01:06:24

 

6

יניב אבשלום

DS450

עופר אבניר מוסך רמב אוחנה

7

01:08:04

 

7

ברק ממן

DVX

G&N סוכנויות (רמות נפתלי)

7

01:08:30

 

8

עידן דורון

POLARIS

צמיגי דורו

6

01:01:49

 

9

יוני צרבנסקי

 

 

6

01:03:47

 

10

אדם לסרי

DS450

עופר אבניר בן זט

6

01:04:59

 

11

מור אלמגור

KTM

לירב מתכות דלב מוטורס

6

01:07:35

 

12

אמיר גאן

DINLY 450

שירומיקה מוטורס

5

00:59:29

 

 

 

 

 

 5 לא סיימו

 

שם

רכב

חסות

הק.

זמן

שיפוט

דורון אוחיון

DVX

אקסטרים

4

00:44:46

 

ניר בטיטו

outlow 450

הרמוניה בגן מלכי רייסיניג

4

01:00:48

 עונשין 30 שניות קיבל עזרה בפיט לא מאיש צוות

כפיר בזרנו

POLARIS

ח סניר פרויקטים

3

00:29:55

 

נדב אלחנטי

 

 

3

00:40:35

 

עמרי כהן

 

 

2

00:24:54

 

סהר יצחק

POLARIS

הרמוניה בגן מלכי רייסיניג

1

00:09:52

 

דניאל אליאס

POLARIS

א רוברט

0

00:00:00

 

 

 

 6 נפסלו

 

 

 

 7 פירוט הקפות למסיימים

 

מתחרה

הקפה 1

הקפה 2

הקפה 3

הקפה 4

הקפה 5

הקפה 6

הקפה 7

הקפה 8

הקפה 9

הקפה 10

מתן ניר [5]

06:39

07:51

07:46

07:58

08:14

08:19

08:17

09:00

08:27

08:30

אליקו אוחנה [4]

06:51

07:53

07:57

08:30

08:32

08:37

08:35

08:59

09:28

 

טל בורוכוב [15]

07:15

08:03

08:26

08:25

08:40

08:55

09:59

09:24

09:57

 

טל חביב [2]

07:03

08:14

08:37

08:58

09:11

09:32

10:00

09:54

11:33

 

רז אשרי [46]

09:31

08:53

09:16

09:29

09:17

 

 

 

 

 

לירון חמו [37]

10:14

08:53

09:06

09:23

09:12

 

 

 

 

 

רמי קסנטיני [26]

09:22

09:07

09:35

09:30

09:26

 

 

 

 

 

הדר וינברגר [21]

09:47

08:51

09:32

09:26

09:27

 

 

 

 

 

דקל בוארון [90]

09:18

09:35

09:55

09:20

10:26

 

 

 

 

 

אלי אוחיון [3]

10:29

09:19

09:11

09:26

10:12

 

 

 

 

 

איס חיים [22]

10:41

09:27

09:30

09:48

10:23

 

 

 

 

 

ניסים בוסקילה [199]

10:18

09:14

09:51

10:35

10:36

 

 

 

 

 

אביב נגרין [17]

10:13

09:53

09:46

10:57

10:24

 

 

 

 

 

יורם דרי [16]

11:22

09:47

10:30

10:30

10:19

 

 

 

 

 

אדיר יצהרי [369]

11:30

11:33

10:33

09:15

10:40

 

 

 

 

 

ליאור בלאט [73]

10:35

09:50

11:07

11:14

11:19

 

 

 

 

 

שטינר אייל [52]

10:48

11:05

10:25

10:34

11:22

 

 

 

 

 

ניל פלד [6]

09:41

11:27

09:57

12:27

11:05

 

 

 

 

 

בני לקן [101]

09:59

10:12

13:20

13:24

 

 

 

 

 

 

דודי צמח [99]

11:47

15:30

10:31

11:55

 

 

 

 

 

 

אופיר אלבז [12]

14:42

13:36

13:40

12:04

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 המשך פירוט הקפות

 

מתחרה

הקפה 1

הקפה 2

הקפה 3

הקפה 4

הקפה 5

הקפה 6

הקפה 7

הקפה 8

הקפה 9

הקפה 10

דני עידן [8]

08:53

08:31

08:40

08:45

09:03

09:02

08:59

 

 

 

טורי זכריה [23]

08:58

08:55

08:34

08:56

08:42

08:58

08:53

 

 

 

איס דניאל [55]

08:38

09:14

09:22

09:05

09:12

09:00

09:26

 

 

 

חיים אוחנה [54]

08:03

08:44

09:04

09:17

09:49

09:55

10:36

 

 

 

עמית בטייה [18]

09:01

09:07

09:16

09:27

09:52

09:35

10:04

 

 

 

יניב אבשלום [7]

08:26

09:36

09:09

10:15

09:45

10:01

10:49

 

 

 

ברק ממן [88]

08:55

09:19

09:57

10:26

09:40

10:01

10:08

 

 

 

עידן דורון [9]

12:56

09:12

10:00

09:22

09:58

10:18

 

 

 

 

יוני צרבנסקי [105]

15:33

09:50

09:38

09:36

09:35

09:32

 

 

 

 

אדם לסרי [27]

08:25

09:23

10:42

13:47

11:04

11:35

 

 

 

 

מור אלמגור [225]

08:31

09:20

09:18

14:45

14:07

11:33

 

 

 

 

אמיר גאן [33]

14:34

10:12

10:11

13:41

10:49

 

 

 

 

 

דורון אוחיון [25]

11:38

10:11

10:26

12:29

 

 

 

 

 

 

ניר בטיטו [44]

09:09

17:16

24:51

09:31

 

 

 

 

 

 

כפיר בזרנו [83]

14:31

06:02

09:21

 

 

 

 

 

 

 

נדב אלחנטי [68]

15:13

12:39

12:42

 

 

 

 

 

 

 

עמרי כהן [79]

15:26

09:27

 

 

 

 

 

 

 

 

סהר יצחק [69]

09:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דניאל אליאס [77]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 הקפות מהירות קטגוריה מתחילים

 

מספר

מתחרה

זמן הקפה

הקפה

1

כפיר בזרנו

06:02.53

2

2

הדר וינברגר

08:51.34

2

3

רז אשרי

08:53.10

2

4

לירון חמו

08:53.92

2

5

לירון חמו

09:06.79

3

6

רמי קסנטיני

09:07.87

2

7

לירון חמו

09:12.92

5

8

ניסים בוסקילה

09:14.95

2

9

אדיר יצהרי

09:15.9

4

10

רז אשרי

09:16.9

3

 

 

 10 הקפות מהירות קטגוריה סניורים

 

מספר

מתחרה

זמן הקפה

הקפה

1

אלי אוחיון

09:11.82

3

2

אלי אוחיון

09:19.15

2

3

אלי אוחיון

09:26.1

4

4

איס חיים

09:27.14

2

5

איס חיים

09:30.65

3

6

יורם דרי

09:47.73

2

7

איס חיים

09:48.43

4

8

ליאור בלאט

09:50.18

2

9

דורון אוחיון

10:11.57

2

10

אלי אוחיון

10:12.18

5

 

 

 11 הקפות מהירות קטגוריה מקצועית

 

מספר

מתחרה

זמן הקפה

הקפה

1

מתן ניר

07:46.29

3

2

מתן ניר

07:51.15

2

3

אליקו אוחנה

07:53.68

2

4

אליקו אוחנה

07:57.59

3

5

מתן ניר

07:58.35

4

6

טל בורוכוב

08:03.64

2

7

מתן ניר

08:14.6

5

8

טל חביב

08:14.93

2

9

מתן ניר

08:17.21

7

10

מתן ניר

08:19.67

6